Teljes ablak    Főoldal

SKULÓ TANÁRÚR ARANYKÖPÉSEI


1. A képen pont azt magyarázza, hogy az életben legfontosabb - és itt volt egy kivárás - hát a ...x!

2. (Gesztesi megjelenik a harmadik év elején az osztály teremben)
Skuló épp tanít mikor Gesztesi bejön a terembe az első tanítási napon:
- Gesztesi Te itttttt ???
(fejét két tenyere közé veszi és ingatja).
- Tavaly bejött a mamád és kérte, hogy ne buktassalak meg, mert leestél a villamosról.
- Megkegyelmeztem neked. De úgy látom most valaki más megbuktatott.
- Idén ha a fejedet a villamos sínre teszed, akkor is megbuksz!

3. Új fiú érkezik, Korényi tanár úr ismerkedik vele.
- Honnan jöttél, Mucsáról?
- Nem, Sztálinvárosból.
- Az nem is mucsa ! És hányasod volt rajzból ?
- Négyes, tanár úr kérem.
- Az nálunk 1/2 -d !

4. Mikor szombatonként egésznapos rajzóránk volt (akkor még nem voltszabadszombat),
és valaki behozott egy magnót és zenét hallgattunk,éppen Paul Anka énekelte
a Te vagy a végzetem-et,mikor a tanár úr bejött,megállt,hallgatózott egy kicsit,majd megszólalt:
- ...halkítsátok le azt a sípládát,mert belerúgok abba a rekedt hangú nőbe..!!
Nyitrai Laci gyüjtése

5. Gépszerk óra elején:
- Tanár úr kérem, nem tudtam készülni, mert hiányoztam.
- Jó, holnap az egyik majd azt jelenti, hogy hiányozni fog és azért nem készült.
A HIMBAPIPICS 1979 ( B.D.G. Műszaki Főiskola évkönyvéből)

6. Korényi tanár úr:
- Hány százalék a füstgáz CO2 tartalma?
- Nyolc, tanár úr kérem.
- Szerintem kidobják a fűtőt, ha ilyen rosszul tüzel. Te persze prémiumot adnál neki, hogy kihozta a 8 %-ot.
A HIMBAPIPICS 1979 ( B.D.G. Műszaki Főiskola évkönyvéből)

7. Korényi tanár úr egy nagy baklövés után:
- Ez hülye ! … Pardon, pardon … csak laikus !
Melenyec Jancsi gyüjtése

8.Számítási hibát vétett a felelő a II./A-ban.
Korényi tanár úr:
- Te nem vagy észnél !Szerelmes vagy?
- Ne röhögj, ezen sírni kellene.
A HIMBAPIPICS 1979 ( B.D.G. Műszaki Főiskola évkönyvéből)

9. Korényi tanár úr hálás a kölcsönkért tollért:
- Ilyen rohadt tollat adsz ide ?
Jó, hogy nem olyat adsz, ami robban.
A HIMBAPIPICS 1979 ( B.D.G. Műszaki Főiskola évkönyvéből)

10. Korényi tanár úr nevel :
- Az életben semmi sincsen ingyen, még a szerelem sem.
- Hát még a munka ……
A HIMBAPIPICS 1979 ( B.D.G. Műszaki Főiskola évkönyvéből)

11. - A fene a lajhár termetedet. Az anyja hízlalja, zabáltatja.
- A teste nő, de a feje az sorvad.
Melenyec János eredeti gyűjtése: 1960. X. 7.

12. - Ne röhögjetek mindenre ! Ilyen kis rongy rajzon ennyi hiba.
- Nézd a marha a levegőt esztergálja itt. (valamelyik Horváthnak mondta)
Melenyec János eredeti gyűjtése: 1960. X. 7.

13. H.Gábornak egy görög „ró”-t kellett volna felírnia
- Mi ez ? Egy elfolyó farok ?
- A fene egyen meg nem tanultad meg ezt a pár rongy görög betűt ?
Melenyec János eredeti gyűjtése: 1960. X. 7.

14. - Neked szét kéne verni a pofádat. Na megállj te piszok csirkefogó, te bukott gazember !
- .....................Küld be az anyádat….
- Én már megpofoztalak volna, de elég a fiamat verni. Te csirkefogó
( ki lehet találni…)
Melenyec János eredeti gyűjtése: 1960. X. 7.

- GÉPSZERK ÓRA


Kivágódik az ajtó és besiet Korényi tanár úr. Felállunk. A tanár úr megáll a katedrán és rászól a hetesre:
- Na mi lesz? Jelents már!
- Beír, majd nézegeti a füzetét.
- Wohner!
- Wohner kimegy, szépen tintával, vonalzóval vezetett jegyzetét mutatja a tanár úrnak.
- Mi ez? Ha vonalzóval jegyzetelsz, annyi időd sincs, hogy kifújd az orrod!
- Na szóóóval! Azt mondd meg … írd fel a futómacska példát!
- Wohner munkához lát, szépen kiszámítja a húzóerőt. A tanár úr ránéz a táblára és felkiált:
- Nyolc tonna erővel húzod azt a rohadt kis macskát? Hátha belerúgsz is odébb megy! Ezt az ábrát!
- A macska egyik kereke jobbra megy, a másik meg balra. Hát kettészakad a macska!
- Már lóg a bele!
- Ekkor valaki köhögni kezd az első padban.
- Mit köhögsz itt az első padban! Elkapom tőled a náthát! Beteg társaság! Krákognak, fújnak, köhögnek,
böfögnek.
Majd a felelőhöz fordul:
- Tovább! Gyerünk már! Beszélj a macskával!
- A macska kerekeit szíjáttétellel hajtom meg.
- Meghajtod? A keserű só hajt meg. Hunyadi János. Gyerünk tovább!
- A szíj állati eredetű.
- Állati eredetű? Akkor még nem volt annyi marha állat, mint most!
Ekkor veszi észre a tanár úr, hogy Cseh a karjára támaszkodva szunyókál. Rákiált:
- Nézd azt a ronda disznót! Hogy alszik az órán! Megrándul a keze a nagy támaszkodásban.
Közben észreveszi, hogy a Szöregi Margit súg.
- Még te is súgsz, te dagadt gyerek?
- Na menj a fenébe Wohner a helyedre!
Lapozgat a füzetben.

- Kiss!
- Na szóval azt mondd meg…Beszélj az akciós lapátról!
Kiss felrajzol egy reakciós lapátot. A tanár úr felkiált:
- Mit csinálsz te apagyilkos?! Hát egy apagyilkossággal egyenlő hibát csináltál! Milyen az akciós lapát?
Hasat neki! Nagyobb hasat mert fiú lesz!
- Na azt mondd meg, hogy mi a résveszteség? Megissza a gépész? Elfolyik a WC-be? Ezt rég tudni kéne!
Ennek már fütyülve kéne menni! Na persze kirúgnám, ha fütyülne.
Közben Gerse azt hiszi az utolsó padban, hogy felszólították és bemondja a feleletet.
A tanárurat ez a váratlan fordulat felbosszantja.
- Ki kérdezett? Feláll azzal a halott képű pofájával és bemondja! Hát úgy kirúglak, hogy a fene megesz!
- Hát szóval Kiss, te nem tudsz semmit! Egy rohadt szót sem tudtál! Mégiscsak disznóság így idejönni.
Menj a fenébe a helyedre! Egyes!
- Horányi! Súgtál az előbb, te piszok? Na gyere csak ki felelni!
Horányi kimegy. Egyik karja nemrég törött el és most gipszben van.
- Hát szóval azt mondd meg…Rajzolj fel egy regulátort!
Míg Horányi rajzol a tanár úr nézi az osztályt. Felkiált:
- Sélley! Mit csinálsz? Udvarolsz a Vámosinak? Szerelmeskedtek? Úgy vigyorogsz rá, mint egyik szerelmes
a másikra! Hát ne itt az órán csináld! Menjetek ki a ligetbe!
Majd hirtelen hangot vált.
- Tollovits! Te boszorkány! Súgsz? Hát ne hazudj! Láttam a mocskos kezedet amikor lengetted!
- Na menj a helyedre Horányi, mert úgy megrúglak, hogy az a másik csontod is eltörik! Ott hátul!
Becsukja a füzetet, az osztály nagyot lélegzik.
- Szóval rajzoljuk fel a füzetbe a B.W. kazánt, aztán majd megbeszéljük.
Hozzáfogunk rajzolni, a tanár úr pedig járkál a padok között és nézi a munkánkat.
Felkiált:
- Te, M.Nagy Margit - K.Nagy Margit - mit rajzolsz? Olyan ez a rajz, mint egy vízfejű kisgyerek!
Hát nem átkoztad el azt a napot, amikor beléptél ebbe a műintézetbe?
Miért nem mentél el a bábaképzőbe? - Juj most mit mondtam!
A tanár úr meglátja, hogy Huba egészen közel ül Balog Annihoz. Nem állja meg szó nélkül.
- Te tökfej! Miért bújsz bele abba nőbe? Mész odébb!
Közben Vajtai teljesen megfordulva társalog hátra. A tanár úr rászól:
- Halló! Mi lesz ott? Persze már megint a Vajtai!
Fürdős a tanár úr hangján közbeszól:
- Meg kéne mondani az apjának!
A tanár úr:
- Te meg fogd be a pofádat! Téged senki sem kérdezett! A rajzod meg olyan, mint a sültszalonna.
Megvagdalva a tetején.
Öt perc van még hátra az órából. A tanár úr az ajtóban áll és onnan magyaráz.
Valaki jelentkezik:
- Tanár úr kérem, milyen a 8 kötélágas felfüggesztés?
- 8 kötélágas felfüggesztés? Függesztenének fel közületek nyolcat, egy kötélágra, de jól!
Közben csöngetnek, mire az ajtó kivágódik és a tanár úr már nincs sehol.

Teljes ablak    Főoldal