Változnak az örökösödési illetékszabályok

Ilyenek a jelenlegi ingatlanöröklési illetékszabályok

A haláladóként emlegetett közteher eltörlése komoly fegyvertény volt 2008-ban, hisz azt az akkor ellenzékben levő MDF javaslatára fogadta el a baloldali többségű parlament. Az akkor kihirdetett szabályok szerint az egyenes ági örökösök 20 millió forint alatti értékű ingatlanok öröklése esetén teljes mértékben mentesültek az öröklési illeték alól – 2010-ben ez az értékhatár is megszűnt. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy mentes az illeték alól az örökhagyó egyenesági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője esetében viszont továbbra is él a 20 milliós limit, ami alatt illetékmentes az ingatlan öröklése.

Minden egyéb esetben az öröklési illeték terén jelenleg az alábbi táblázat az irányadó:

Változások 2013 január 1-jétől
Az illetéktörvény módosítása a jelenlegi tervek szerint január elsejével jelentős változásokat hoz egyebek mellett az illeték-kulcsrendszer átalakulásával, és az illetékmentességi rendszer kiszélesedésével. (Ahogyan az a fenti táblázatból is látszik, minél távolabbi rokon valaki, annál magasabb volt az illetékkulcs.) Az öröklési és ajándékozási illetéknemekben alkalmazott 18-18 (!) adókulcs helyett két illetékkulcs bevezetése várható. A kormány javaslatának elfogadása esetén az általános illetékmérték 18 százalék, míg a lakásszerzésekhez kapcsolódó kedvezményes mérték 9 százalék lenne.

Ezáltal az öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már sem a szerzett vagyon, sem a rokonsági kapcsolat nem bír relevanciával, ugyanakkor az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések továbbra is illetékmentesek maradnak. A kormány javaslata szerint az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése – annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül – mentesülne a vagyonszerzési illetékek alól.

A jelenlegi helyzettel összehasonlítva az özvegyek (vagyis az örökhagyó házastársa) jól járnak, hiszen a kormány rájuk is kiterjesztené az egyenes ági rokonokat megillető értékhatár nélküli illetékmentességi szabályozást. Szintén a házastársak számára kedvező fejlemény, hogy az ajándékozás terén is az egyenesági rokonokkal kerülnek egy csoportba, azaz e téren is vonatkozik majd rájuk az illetékmentesség. A változásoktól némi bevételnövekedést is vár a kormány: a 2013-as büdzsé jelenleg ismert tervezete 4 milliárd forinttal számol az idénre várt 2,8 milliárdos öröklésiilleték-bevétel helyett.

Forrás: Napi.hu